Hallova sonda

Hallova sonda od ebm-papstVentilátory MplusM vybavené motorem s Hallovou sondou zajišťují informace o okamžité poloze rotoru pro vyhodnocení polohy rotoru komutační logikou.

Ventilátor je standardně vybaven svorkou RJ11 pro snadné připojení Hallovy sondy (Hall Sensor IC). Snímač v kombinaci s vhodným regulátorem umožňuje velmi přesný způsob regulace rychlosti otáček ventilátoru. Využití je také při potřebě přerušení práce podavače, pokud klesnou otáčky ventilátoru pod nastavenou hodnotu, nebo když ventilátor nepracuje.